Third slide
Thông tin liên hệ
SMSMK365@gmail.com
- Nền tảng sms marketing thương hiệu -
Back To Top

SMS Marketing toàn tập với Utp.smsmk365.com

Hướng dẫn sử dụng công cụ sms marketing từ điện thoạiI. QUY TRÌNH 5 BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC TOOL NÀY - PHẦN CƠ BẢN

* Chú ý: Bằng cách kích chuột vào các đề mục tương ứng dưới đây để xem chi tiết hướng dẫn sử dụng bằng video ứng với mỗi đề mục đó.

1.1. Hướng dẫn Tạo Tài khoản thành viên trên SMSMK365.com

1.2. Hướng dẫn Tải App điện thoại, cài đặt và sử dụng;

1.3. Tổ chức dữ liệu khách hàng - Phân đoạn khách hàng - Nhập dữ liệu khách hàng thủ công;

1.4. Import dữ liệu khách hàng - Nhập dữ liệu khách hàng số lượng lớn từ file Excel;

1.5. Tạo chiến dịch SMS Marketing - Thực thi và kiểm soát chiến dịch SMS Marketing;

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TOOLKITS - PHẦN NÂNG CAO

* Chú ý:

+ Bạn phải thực hiện nhuần nhuyễn Quy trình 5 bước hướng dẫn cơ bản bên trên thì mới chuyển sang Phần này;

+ Nội dung Động là nội dung được Cá nhân hóa và được trộn để đảm bảo mỗi Khách hàng nhận được SMS với nội dung khác nhau nhưng giống nhau về thông điệp truyền tải.

+ Kích chuột vào đề mục tương ứng bên dưới để xem Video hướng dẫn.

Bộ công cụ bổ trợ hoạt động sms marketing nâng cao2.1. Hướng dẫn Xóa Khách hàng số lượng lớn;

2.2. Hướng dẫn Tạo Chiến Dịch SMS Marketing với nội dung CỰC ĐỘNG cho dữ liệu Khách hàng được tổ chức ở mục 1.3 + 1.4 bên trên và Thực thi chiến dịch;

2.3. Hướng dẫn Tạo Chiến Dịch SMS Marketing với nội dung CỰC ĐỘNG cho dữ liệu Khách hàng được tổ chức TRỰC TIẾP từ File Excel và Thực thi chiến dịch;

2.4. Tạo chiến dịch SMS Marketing với nội dung động Chúc mừng sinh nhật Khách hàng với dữ liệu tổ chức từ File Excel;

2.5. Tạo Chiến dịch SMS Marketing với nội dung được trộn từ nhiều CỘT ứng với Dữ liệu được tổ chức trong File Excel;

2.6. Theo dõi và Quản lý Lịch sử thực hiện Chiến Dịch SMS Marketing;

2.7. Xóa SMS gửi BỊ LỖI hoặc các SMS mà Bạn không muốn gửi tới Khách hàng.

2.8. Xử lý với các Khách hàng không muốn nhận tin nhắn SMS Marketing

2.9. Hướng dẫn chi tiết cách khôi phục lại mật khẩu khi bị quên

sms marketing toàn tập từ a đến zIII. PHỤ LỤC

3.1. Hướng dẫn tạo và lọc Khách hàng theo tất cả các nhà mạng (để bổ trợ cho phần 1.4);

3.2. Hướng dẫn tạo và lọc Khách hàng theo từng nhà mạng (để bổ trợ cho phần 1.4);

3.3. Quét danh sách Khách hàng trên các Website của Bạn theo định dạng tổ chức dữ liệu chuẩn;

3.4. Tạo nội dung SMS Marketing động (Để bổ trợ cho phần 1.5);

3.5. Tạo nội dung SMS Marketing chúc mừng sinh nhật động (Để bổ trợ cho phần 1.5);

3.6. Các câu hỏi thường gặp khi thực hiện các chiến dịch SMS Marketing với công cụ Utp.smsmk365.com;

3.7. Các kiến thức bổ trợ SMS Marketing nâng cao;