Third slide
Thông tin liên hệ
SMSMK365@gmail.com
- Nền tảng sms marketing thương hiệu -
Back To Top

02. Giới thiệu sơ lược về giao diện và các chức năng quản trị của smsmk365

Chú ý: Nền tảng SMSMK365.com chỉ làm việc với các điện thoại chạy hệ điều hành Android

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn:

+ Giới thiệu giao diện quản trị của smsmk365.com;

+ Giới thiệu các chức năng quản trị của smsmk365.com;

Để thực hiện thao tác này, Bạn cần Đăng nhập vào smsmk365.com trước khi thực hiện công việc này.

1. Giao diện quản trị của smsmk365.com

Giao diện quản trị của smsmk365.com

Hình 1: Giao diện quản trị của smsmk365.com

Trong đó:

+ (1): Khi kích vào mục này sẽ hiển thị Bảng điều khiển - chính là giao diện cửa sổ chứa các chức năng ứng với hình số 1 ở trên;

+ (2): Chức năng TIN NHẮN này sẽ giúp bạn mở ra cửa sổ cho phép Bạn thực hiện các công việc như: Tạo mẫu tin nhắn sms marketing; Lập lịch gửi tin nhắn sms marketing; Gửi tin nhắn sms marketing nhanh; Xem lịch sử các chiến dịch sms marketing; Xem lịch sử các tin nhắn sms đã nhận...

+ (3): Chức năng này cho phép bạn Tạo nhóm khách hàng mục tiêu; Tạo danh sách khách hàng; Xem danh sách khách hàng đã tạo;

+ (4): Cho phép khai báo mới một Thiết bị điện thoại thông minh để làm cơ sở gửi tin nhắn sms marketing; Quản lý các thiết bị điện thoại đã khai báo (xem, xóa, sửa); 

+ (5): Chức năng này hiển thị các công cụ tiện ích của smsmk365.com như: Tạo và quản lý các mã API; Tạo và quản lý các webhooks để có thể kết nối với các ứng dụng web khác;

+ (6): Cho phép gửi tin nhắn sms nhanh mà không cần phải truy cập vào sâu trong chức năng thứ (2);

+ (7): Cho phép tạo mới một khách hàng (liên hệ) nhanh mà không cần phải truy cập sâu vào chức năng tứ (3);

+ (8): Cho phép tải ứng dụng điều khiển thiết bị điện thoại (App điện thoại) để cài đặt trên điện thoại và kết nối với các sim trên điện thoại đó. Qua đó biến chiếc điện thoại thông minh của bạn thành trạm điều khiển gửi tin nhắn sms marketing thương hiệu. Chức năng này cho phép thực hiện nhanh mà không cần phải truy cập sâu vào bên trong chức năng thứ (4);

+ (9): Hiển thị báo cáo tổng quát về kết quả thực hiện các chiến dịch sms marketing trước đó như: Lượng sms đã gửi - đã nhận; Số lượng API và Webhook đã tạo; Tin nhắn gửi lần cuối; Tin nhắn nhận lần cuối...

+ (10): Hiển thị thống kê về gói dịch vụ bạn đang sử dụng, dung lượng sử dụng so với dung lượng cho phép của gói dịch vụ bạn chọn. Ví dụ:  GỬI 0/15 nghĩa là số tin nhắn đã gửi là 0 trên tổng số 15 tin nhắn được gửi theo giới hạn cho phép của gói dịch vụ bạn đang sử dụng là GÓI DỊCH VỤ Trial;

+ (11): Chứa các chức năng liên quan đến việc xem thông tin gói dịch vụ hiện hành và nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn (ĐĂNG KÝ); Xem và chỉnh sửa thông tin tài khoản thành viên của bạn (THIẾT LẬP); Đăng xuất khỏi giao diện quản trị của SMSMK365.com (ĐĂNG XUẤT);

2. Các giao diện làm việc cụ thể

Giao diện chức năng tin nhắn

Hình 2: Giao diện chức năng tin nhắn (2)

Giao diện chức năng liên hệ

Hình 3: Giao diện chức năng liên hệ (3)

Giao diện chức năng thiết bị

Hình 4: Giao diện chức năng thiết bị (4)

Giao diện chức năng công cụ

Hình 5: Giao diện chức năng công cụ (5)