Third slide
Thông tin liên hệ
SMSMK365@gmail.com
- Nền tảng sms marketing thương hiệu -
Back To Top

12. Hướng dẫn cách gia hạn/nâng cấp gói dịch vụ

Chú ý: Nền tảng SMSMK365.com chỉ làm việc với các điện thoại chạy hệ điều hành Android

     Để nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn, Bạn tiến hành thực hiện tuần tự theo các số thứ tự ứng với các hình sau:

Nâng cấp gói dịch vụ

Nâng cấp gói dịch vụNâng cấp gói dịch vụNâng cấp gói dịch vụ

Chú ý: Chúng tôi chỉ thanh toán qua thẻ Paypal => Do vậy mục 9 Bạn chọn giá trị Paypal.